Your browser does not support JavaScript!
分类清单
首页 > LED产品 > 专业跳机控制器
倒数天数控制器
范例影片:
 
 
数字控制显示控制器电气规范
1.每个通道为一个回路。
2.每个通道最大电压/电流48V/1A。
3. 0℃ < 控制器环境温度 < 80 ℃

 

LED控制器出线说明

粗红色 = +48V 粗黑色= 0V(地)

產品外盒和線路

模式选择

 


若想要选择模式时,需要关闭电源并将开关切至ON,并同时按下MODE后开启电源。此时在COM3会看到代表组别的数字,变换组别可以使用摇控器上的UP及DOWN来调整想要的组别。

 

在此分成8個模式:

 

MODE 1:三个8 * 4组的七段

(加油站油类价目显示)

 

MOD1接線圖

1.     紅白 =      COM1    48V_LED –

     =      a              48V_LED +

黃綠 =      COM2    48V_LED –

     =      b              48V_LED +

藍白 =      COM3    48V_LED –

     =      c              48V_LED +

粉紅 =      COM4    48V_LED –

     =      d              48V_LED +

     =      COM5    48V_LED –

     =      e              48V_LED +

     =      COM6    48V_LED –

     =      f               48V_LED +

     =      COM7    48V_LED –

     =      g              48V_LED + 

2.          =      COM8    48V_LED –

     =      COM9    48V_LED –

     =      COM10 48V_LED –

     =      COM11 48V_LED –

     =      COM12 48V_LED –

     =      COM13 48V_LED –    價的字串 )

 

浏览数  
将此文章推荐给亲友
请输入此验证码 更换验证码